Hút thuốc và cao huyết áp

Ngày: 28-05-2007

Nghiên cứu mới cho thấy hút thuốc có vẻ làm giảm một chất enzyme trong phổi có nhiệm vụ điều hòa huyết áp.


Các nhà nghiên cứu sử dụng máy quét tối tân và hóa chất đánh dấu để đo lượng ezyme có tên monoamine oxidase, và thấy giảm phân nửa ở người hút thuốc.

Người ta nghĩ rằng giảm lượng ezyme này có thể làm ảnh hưởng đến hoạt động của phổi và khả năng kiểm soát huyết áp.

Cuộc nghiên cứu do Brookhaven National Laboratory của chính phủ Hoa Kỳ thực hiện và tường trình trên tạp chí y học Nuclear Medicine.

Trưởng nhóm nghiên cứu, Dr Joanna Fowler nói, “Chúng ta đã biết hút thuốc gây hại sức khoẻ con người rất nhiều, nhưng chúng ta chưa biết rõ tác động của các loại hóa chất có trong thuốc lá đối với cơ thể ngoại trừ nicotine.”

Các nhà nghiên cứu phân tích chất monoamine oxidase (MAO A) của 9 người hút thuốc và 9 người không hút thuốc. Kết quả cho thấy lượng exyme này chỉ khác nhau ở phổi.

Các nhà nghiên cứu cho biết hóa chất dùng để đánh dấu lưu lại lâu hơn trong phổi của người hút thuốc nhưng đi vào máu chậm hơn trong vài phút đầu.

Khám phá này cho thấy người hút thuốc và không hút thuốc phản ứng khác nhau với những chất đi vào cơ thể qua đường máu.

Dr Fowler nói, “Vai trò của MAO trong những trường hợp có liên quan đến hút thuốc cũng đáng kể và cần được nghiên cứu thêm.”

Dr John Moore-Gillon, Chủ tịch của British Lung Foundation nói, “Kết quả nghiên cứu giúp giải đáp được một số câu hỏi. Chúng ta đã biết thuốc lá tác hại đến nhiều nơi trong cơ thể nhưng nghiên cứu mới giúp giải thích huyết áp bị ảnh hưởng như thế nào ở người hút thuốc.”

Dr Moore-Gillon nói người ta đã biết là nicotine làm co mạch máu khiến cho huyết áp tăng.

Ông nói thuốc lá cũng làm mất cân bằng các chất enzyme có nhiệm vụ bảo quản các mô trong phổi, giúp cho chúng hoạt động tốt.

Thuốc lá làm hư màn phổi nên chúng phải tiết ra nhiều đờm khiến có thể dẫn tới viêm cuống phổi kinh niên.

Hút thuốc cũng làm khả năng nhân bào và tự sửa chữa cho nên có thể dẫn tới ung thư.