Stress văn phòng làm tăng huyết áp

Ngày: 29-05-2007

Những nhân viên thường xuyên bị stress sẽ dễ bị huyết áp cao. Đặc biệt khi người đó không được sếp và đồng nghiệp trợ giúp.


Trong một nghiên cứu theo dõi hơn 6.700 nhân viên văn phòng trong 7 năm, các nhà nghiên cứu Canada tìm thấy những ai có yêu cầu công việc cao thì thường bị huyết áp cao hơn những người khác.

Mối tương quan này mạnh mẽ hơn ở đàn ông so với đàn bà. Ngoài ra, nghiên cứu cũng tìm thấy những ai ít nhận được sự ủng hộ của cấp trên và đồng nghiệp sẽ đặc biệt bị huyết áp cao dưới sức ép công việc.

Nhiều nghiên cứu đã tìm hiểu mối liên hệ giữa bệnh tim mạch và công việc nhiều sức ép – được định nghĩa là công việc có yêu cầu trí óc cao, nhưng ít sự độc lập hoặc quyền tự quyết. Kết quả cho thấy những người thường xuyên bị stress sẽ dễ bị bệnh tim, nhưng nghiên cứu tại Canada tập trung vào riêng vào huyết áp.

Các nhà khoa học lý giải sức ép của công việc có thể làm huyết áp tăng bằng cách kích hoạt thường xuyên hệ thần kinh và tim mạch. Mặt khác những nhân viên bị stress ít có thời gian và sức lực để tập luyện, ăn kém và có tỷ lệ hút thuốc cao hơn.

Theo Guimont, kết quả chứng tỏ nếu giảm sức ép công việc có thể tạo nên sự khác biệt trong huyết áp. Chẳng hạn, những người chủ có thể hỗ trợ nhân viên của mình bằng cách khen ngợi họ đã hoàn thành công việc thế nào, nới lỏng thời hạn hoặc tạo nhiều cơ hội để nhân viên được học tập và phát triển.