Thiếu kiên nhẫn hay hung hăng tác động đến cao huyết áp

Ngày: 01-06-2007

Đây là kết luận của cuộc nghiên cứu do nhóm khoa học dưới sự hướng dẫn của tiến sĩ Lijing Yan thuộc Trường đại học Northwestern ở Chicago (Mỹ) tiến hành trong 15 năm.


Quá trình khảo sát năm tác nhân tâm lý chính có tác động đến cao huyết áp (gồm tính thiếu kiên nhẫn, tinh thần đua tranh, sự hung hăng, suy sụp và lo âu) được thực hiện ở hơn 3.300 thanh niên gồm cả hai giới từ 18 – 30 tuổi, sinh sống tại các vùng đô thị từ năm 1985 -1986.

Các nhà nghiên cứu đã nhận thấy tỉ lệ mắc bệnh cao huyết áp xuất hiện ở những người có tính thiếu kiên nhẫn và hung hăng cao hơn hẳn.

Ngược lại, ba tính cách còn lại không có liên hệ đáng kể nào đến căn bệnh này. Tuy nhiên các tác nhân cao huyết áp rất nhiều, từ di truyền đến lối sống. Vì vậy các tác nhân tâm lý chỉ được xem xét trong một bối cảnh rộng hơn.