Bệnh nhồi máu cơ tim xảy ra nhiều vào mùa lạnh

Ngày: 19-02-2011

Nhiều nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ bệnh nhân bị tử vong nhiều hơn (tăng 15%) vào đầu tháng so với cuối tháng. Tỷ lệ tử vong do nguyên nhân tim mạch ở thời điểm tháng 12 và tháng 1 (mùa đông) cao hơn 33% so với thời điểm từ tháng 6 đến tháng 9 (mùa hè). Tỷ lệ bị nhồi máu cơ tim vào các tháng mùa đông tăng 53% so với các tháng mùa hè. Tỷ lệ này tương tự nhau ở cả hai giới.Bệnh nhồi máu cơ tim xảy ra nhiều vào mùa lạnh

Nguy cơ bị bệnh động mạch vành tăng cao vào các ngày đầu tuần (tăng hơn 33%) so với những ngày khác trong tuần. Nguyên nhân có thể là do chủ quan của bệnh nhân bị bệnh vào ngày chủ nhật nhưng trì hoãn không đi viện, hoặc do khách quan là có sự thay đổi trạng thái từ nghỉ ngơi trong các ngày nghỉ cuối tuần sang trạng thái hoạt động, làm tăng gánh nặng thể lực và tăng áp lực về tinh thần vào ngày đầu tuần có thể là yếu tố khởi phát bệnh.


Theo sức khỏe đời sống